Nyheter

2018-03-09 / Nyheter

Bricknova förvärvar mera mark i Haninge Kommun, Stockholm och stärker sin portfölj i Sverige

Bricknova förvärvar ytterliga mark i Runsten - Haninge Kommun, Stockholm. Förvärvet är i samma området som Bricknovas tidigare förvärv under 2016. Den totala markytan uppgår till ca 8 000 kvadratmeter. Syftet med förvärvet är att bygga parhus och dela upp marken till 10 tomter. Omsättningen för detta projekt är beräknat till ca 42 Miljoner SEK.
Read More
2017-09-29 / Nyheter

Bricknova AB ingår samarbete med Grant Thornton

Bricknova AB med dotterbolag ingår samarbete med Grant Thornton. Bolaget har expanderat snabbt och växt till sig under de första två kvartalen av 2017 och välkomnar den nya kompetensen Grant Thornton kan erbjuda koncernen.
Read More
2017-09-14 / Nyheter

Bricknova AB via dotterbolaget Runsten Village AB säljer slut på projektet Runsten Village.

Bricknova AB:s dotterbolag Runsten Village AB har sålt slut på tidigare förvärv och projektet kommer att levereras till slutkund för inflyttning senast Q3 2018.  
Read More
2017-07-07 / Nyheter

Bricknova AB via dotterbolaget Hanviken Village AB förvärvar fastighet i Tyresö, Stockholm

Bricknova förvärvar en fastighet i Tyresö Kommun - Stockholm. Planen är att riva befintlig fastighet sedan utveckla området till flera enfamiljshus och försälja dessa under Q3 2018. 
Read More
2016-12-20 / Nyheter

Bricknova AB via dotterbolaget Runsten Village AB förvärvar mark i Haninge, Stockholm

Bricknova förvärvar mark i Haninge Kommun i södra StorStockholm. Planen är att utveckla enfamiljshus och inleda försäljningen under Q3 2017. Förvärvet har gjorts tillsammans med investerare.
Read More