FINANSIELLT INSTITUT – FINANSIERAR BRICKNOVAS PROJEKT.

Mer Nyheter

IDAG FÖRVÄRVAR BRICKNOVA AB VIA DOTTERBOLAG TVÅ INTILLIGGANDE FASTIGHETER I TYRESÖ, SKÄLSÄTRA - STOCKHOLM
2020-06-18 - 14:30
Bricknova förvärvar två fastigheter i Tyresö – Stockholm. Bolaget har via sitt dotterbolag skrivit på ett avtal...