Bricknova AB via dotterbolaget Runsten Village AB förvärvar mark i Haninge, Stockholm