BRICKNOVA AB VIA DOTTERBOLAG FÖRVÄRVAR FASTIGHET I VEGA, KOLATORP I HANINGE – STOCKHOLM

Mer Nyheter

BRICKNOVA KONCERNEN - INGÅR SAMARBETE MED PwC
2019-06-17 - 13:51
Bricknova AB med dotterbolag ingår samarbete med PricewaterhouseCoopers (PwC) och överlåter ansvaret för revisionsdelen...